22 59 93 29 info@care2move.dk

forretnings-betingelser

Herunder finder du de generelle forretnings-betingelser for alle aftaler og kontrakter, som indgåes imellem Care2move og kunden

k

Produktbeskrivelse

Ydelsen er et websystem, der har til hensigt, at øge medarbejdersundheden på arbejdspladsen, gennem reducerede muskel- og ledsmerter, mindre stress og et højere trivselsniveau.

Priser

Alle vores priser er danske kroner, eksklusiv moms. Du finder en oversigt over priserne her.

Betaling

Der falder ingen betaling før systemet implementeres og er fuldt funktionelt.

Betaling starter efter første måneds brug. Der afregnes bagud for én måned ad gangen.

Betaling sker via månedlig elektronisk faktura.

Ansvarsfraskrivelse

Care2Move står ikke til ansvar for eventuelle skader blandt arbejdspladsens personale i forbindelse med træningen.

Opsigelse

Opsigelse skal ske senest den 10 måned, via skriftlig kontakt til Care2Move. Aftalen ophører herefter den sidste hverdag i samme måned. (Ved ophør af samarbejde inden 3 måneder, skal de udleverede elastikker sendes retur til Care2Move.)